Náš příběh

Počátky nadace Horizon Lanka (HLF) sahají do roku 1998 a vztahují se ke zrealizování vize jednoho učitele angličtiny z vesničky Mahawilachchiya – pana Nanda Wanninayaka. Prvopočátky organizace se vztahují k ručně psaným anglickým novinám zvaným Horizon, které začal v roce 1998 vydávat pan Wanninayaka společně se studenty Saliyamala School. Kopie novin byly zasílány do vládních agentur a na zahraniční ambasády na Srí Lance. Avšak jediný, kdo odpověděl, bylo Velvyslanectví USA v Kolombu. Byli novinami natolik nadšeni, že se nás rozhodli podpořit a věnovali nám první počítač – Zenith 486 – společně s elektronickým psacím strojem. Naše noviny tak mohly pokračovat v tištěné podobě.

Krátce potom, pan Wanninayaka opustil svou pozici učitele angličtiny na veřejné škole. Netrvalo ale dlouho a jeho bývalí studenti klepali na jeho dveře a prosili jej, aby je učil soukromě. Tímto se stala Horizion Lanka Foundation klubem mimoškolních aktivit poskytující další vzdělání jak v angličtině, tak v informačních technologiích (ICT). Horizona (Lanka) oficiálně vznikla v srpnu 1998.

Manželé Donald a Bhadra ze Srí Lanky v začátcích nesmírně pomohli nadaci Horizon Lanka. Postarali se o to, aby děti z vesnice mohli pobýt chvíli v hlavním městě Kolombo a rovněž darovali nadaci v roce 2000 zcela novou tiskárnu. Informace se dostala až k panu Sanjeew Wickramanayake, který byl z jejich kroku nadšen a sám nadaci daroval počítač (použitý IBM Pentium).

Od té doby se stala Horizon Lanka uznávaným vzdělávacím přístavem pro mnoho dětí z vesnice a pomohla tak dětem dostat se k moderním technologiím informačního věku.

Inovativní přístup Horizon Lanky k učení angličtiny vyústil k výraznému zlepšení znalostí angličtiny místních dětí. To se projevilo získáváním známek „A“ a „B“ v hodinách výuky angličtiny a národních srovnávacích testech. Občas došlo i k zajímavému jevu, kdy děti měly lepší známky z angličtiny než z vlastního jazyka. Skupině těch nejúspěšnějších se pak podařilo úspěšně dostat na zahraniční střední školy i univerzity.

Bohužel, ale v lednu 2006 došlo ke smutnému kroku, kdy pan Wanninayaka z Mahawilachchiya musel odejít a jeho místo zůstalo volné. HLF se začala dostávat do finančních potíží, které trvaly téměř 5 let až do roku 2011, kdy musela být nadace uzavřena. Dalších tři a půl roku byly ponechány děti bez vidiny na získání lepšího vzdělání ze strany HLF.

K potěšení všech lidí v Mahawilachchiya, pan Wanninayaka se v červenci 2014, po dlouhých osmi letech, vrátil zpět a znovu otevřel organizaci, aby ji navrátil původní slávu a dosáhl ještě větších úspěchů. V současnosti obsluhuje ve vesnici celou komunitu díky své počítačové učebně.

Úspěšné příběhy

Digital Butterflies – Projekt, díky kterému jsme získali téměř 300 použitých počítačů do domovů místních obyvatel vesnice Mahawillachchiya.

Digital Ambassadors – Vzdělávací projekt, který vedl k získání desítek notebooků pro starší studenty.

Webové stránky Horizon Lanka – v roce 2001 vytvořil pan Wanninayaka společně s dětmi z Horizon Lanky webové stránky nadace. Otevřelo se tak okno vnějšímu světu, a to v době, kdy jen pouze jednotky nejprestižnějších škol v Kolombu měli své webové stránky.

24X7 Internet Access – V roce 2004 získala Horizon Lanka nepřetržité připojení k internetu díky technologii RLL od poskytovatele LankaCom Services, leadera v oblasti připojení k internetu na Srí Lance. Mahawilachchiya se tak stala první vesnicí na Srí Lance s připojením k internetu v čase, kdy ve vesnici nebyl ještě dostupný ani telefonní signál.

Nové prostory – v roce 2006 došlo k přestěhování Horizon Lanky do dvoupatrové budovy a pozemku o rozloze dva akry jako výsledek štědrosti pana Chase a paní Loviny Charles, rodiny žijící v Anglii a mající své kořeny na Srí Lance a v Indii. Nové prostory byly velmi dobře vybaveny díky grantu od USAID-Geneva.  Bohužel, v únoru 2011 bylo nutno tyto prostory opustit.

Mesh Internet Network – v listopadu 2006 obdržela nadace grant ve výši 30.000 USD od UNDP k vytvoření prvního smíšeného internetového propojení mezi 28 domovy rodin studentů a 2 veřejnými školami. Síť pokryla celou vesnici. Za realizací projektu stála společnost Enterprise Technologies Pvt. Ltd. z Kolomba.

Telefonní pokrytí – Horion Lanka se v prosinci 2006 dohodla s místním největším poskytovatelem mobilního připojení, společností Dialog, který pokryl vesnici Mahawilachchiya mobilním signálem. Opět se jednalo o první pokrytí vesnice na Srí Lance. Tou dobou byla pokryta jen ta největší města.

E-Village Replication Project – V létě 2008, na doporučení pana Lalitha Weeratunge, sekretáře prezidenta republiky a Ministerstva školství bylo rozhodnuto, že dojde k rozšíření aktivit Horizon Lanky a jejich model fungování bude aplikován ve všech 9 provinciích napříč zemí za účasti zakladatele Horizon Lanky, pana Nandy Wanninayaka. 100 milionů srílanských Rupií (cca 700.000 USD) bylo vyčleněno na tento projekt. Mezi lety 2007 a 2010 bylo zainvestováno na 50 vesnic a odstartovala na nich výuka ICT a angličtiny tak, jak začala v nadaci Horizon Lanka před 9 lety. Bohužel, tato částka nikdy nebyla investována skrze nadaci Horizon Lanka, jak bylo slíbeno, ale vládou na přímo.

 

V roce 2009 nadace Horizon Lanka obdržela další grant 30.000 USD od ISIF, a mohla tak odstranit nastalé technické potíže na internetové síti vybudované v roce 2006 a dále ji modernizovat. Díky společnosti LankaCom Services Pvt. Ltd. z Kolomba bylo možno pokrýt vesnici Wi-Fi připojením.