Μαρτυρίες

Από την άφιξη της πρώτης εθελόντριας από το Ηνωμένο Βασίλειο Μις Marissa Charles το 2004, έχουμε φιλοξενήσει περισσότερους από 66 εθελοντές. Πέρυσι μόνο ήρθαν 21 εθελοντές. Διαβάστε μερικές από τις μαρτυρίες των εθελοντών που έχουν συνεισφέρει στο Horizon Lanka. Δημοσιεύουμε τακτικά νέες μαρτυρίες!

 

Δεν βρέθηκαν άρθρα.