Σχετικά με εμάς

Είμαστε ένα μη κερδοσκοπικό εκπαίδευτικό  ίδρυμα που διδάσκει αγγλικά, τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, φυσική, μαθηματικά, καλές τέχνες και αθλητισμό στα παιδιά του χωριού Mahawilachchiya, στη Σρι Λάνκα. Εκπαιδεύουμε, επίσης, τα παιδιά σε δεξιότητες  παρουσίασης, δημόσιας  ομιλίας,  προσωπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, υλοποιήσαμε τις υποδομές  για ΤΠΕ στο χωριό. Είχαμε καθοριστικό ρόλο στην παροχή 2G και 3G τεχνολογία κινητών τηλεφώνων στο Mahawilachchiya το 2006 και το 2009 αντίστοιχα. Καλύψαμε το μισό χωριό με δίκτυο Wi-Fi internet το 2006 και το 2009 καλύψαμε όλο το χωριό με ένα εκτεταμένο Wi-Fi mesh δίκτυο internet. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την παροχή 4G στο Mahawilachchiya.

Είμαστε εγγεγραμμένοι ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση (Horizon Lanka Foundation Guarantee Limited.) Στις 2 του Φεβρουαρίου 2005 εγγραφήκαμε ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης , η οποία στις 15 Σεπτεμβρίου 2009 μετατράπηκε αυτόματα σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2007 από τον Έφορο εταιρειών. Δεν θέλαμε να εγγραφούμε ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) κατά την ίδρυσή μας λόγω του αρνητικού κλίματος για ορισμένες ΜΚΟ που ήταν ενεργές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Σρι Λάνκα. Τώρα που ο πόλεμος τελείωσε, είμαστε στη διαδικασία εγγραφής της οργάνωσής μας ως ΜΚΟ.