ප්‍රබෝධාත්මක අධ්‍යාපනය සහ ආශ්වාදජනක තොරතුරු සන්නිවේදනය තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ නව මානයන් කරා යාම

සංස්කෘතිමාසික විද්වත් දේශනය

2020 ජනවාරි 25වන සෙනසුරාදා පෙරවරු 9.30 කොළඹ 6, හැව්ලොක් පාර 490/5, සාමයික ආයතනයේදී (011 2581289)

ප්‍රබෝධාත්මක අධ්‍යාපනය සහ ආශ්වාදජනක තොරතුරු සන්නිවේදනය තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ නව මානයන් කරා යාම

නන්ද වන්නිනායක

නන්ද වන්නිනායක

අවුරුදු 20කට වඩා පළපුරුදු අධ්‍යාපනඥයකු  සහ  හොරයිසන් ලංකා පදනමේ නිර්මාතෘ / සභාපති

සංවිධානය සහ මෙහෙයවීමසංස්කෘති සදාශ්‍රය32/1 A, ශ්‍රාවස්ති පරිශ්‍රය, කොළඹ 07. 011 2677488

රජයේ පාසල්වල අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය

 1. සාම්ප්‍රදායක පන්තිකාමරය මූලික කරගත් අධ්‍යාපනය
 2. සිසුන්ට නීරස ලෙස දීර්ඝ වේලාවක් ඇහුම්කන්දීමට සහ සටහන් ලියාගැනීමට සිදුවීම
 3. ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය
 4. පාඩම්වලට සිසු සිසුවියන්ගේ අවම ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වය

පුද්ගලික උපකාරක පන්ති කර්මාන්තය

 1. සිසු සිසුවියන්ට දැඩි පීඩාකාරී කාල සටහන්
 2. සිසු සිසුවියන්ගේ අවම සහභාගීත්වය සහ ගුරුවරයාගේ අසීමිත කාර්‍යභාරය
 3. විභාග අරමුණුකරගත් අධ්‍යාපනය
 4. වෙළඳපොල  බලවේග මත රඳා පවතින අධ්‍යාපනය

හොරයිසන් ලංකා ආයතනෙයේ හොරයිසන් අකැඩමි අධ්‍යාපන ආයතන සමූහයේ ප්‍රබෝධාත්මක අධ්‍යාපනය සහ ආශ්වාදජනක තොරතුරු සන්නිවේදනය තුළින් අධ්‍යාපනය

 1. ඉංග්‍රීසි භාෂා අධ්‍යාපනය සඳහා සත්‍ය පරිසර තත්වයන් නිර්මාණය කිරීම
 2. පාඩම පුරාම ආශ්වාදජනක අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම
 3. තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපරිමයෙන් භාවිතා කිරීම
 4. නිර්මාණශීලී සහ නවමු අධ්‍යාපන ක්‍රම භාවිතය
 5. කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්
 6. සිසු සිසුවියන් ඉදිරිපත් කිරීම්වලට හුරු කිරීම
 7. විශාල පිරිස් ඉදිරියේ නැටුම්, ගැයුම්, වාදනය සහ කථා පැවැත්වීමට හුරු කිරීම මගින් ඔවුනගේ ආත්ම ශක්තිය වර්ධනය කිරීම
 8. ක්ෂේත්‍ර චාරිකා, වැඩමුළු, සම්මන්ත්‍රණ සහ සමුළුවලට සිසු සිසුවියන් සහභාගී කරවීම
 9. හැකි සෑම විටම තාක්ෂණය උපරිමයෙන් භාවිතා කිරීම
 10. ප්‍රශස්ත ලෙස ජනමාධ්‍ය භාවිතා කිරීම
 11. දේශීය සහ විදේශීය ස්වේච්ඡා ගුරුවරු සහ ගුරුවරියන් භාවිතා කිරීම
 12. සිසු සිසුවියන්ට විදේශීය රටවල සංචාරය කිරීමෙ අවස්තා ලබාදීම
 13. අරමුණුවලට ලඟාවීමට අවස්තාවන් ලබාදීම
 14. උසස් අධ්‍යාපනයට, කලා, ක්‍රීඩා, කාර්මික සහ ව්‍යවසායකත්වයට යොමු කිරීම
 15. තක්ෂිලාවේ දිසාපාමොක් සහ රෝමයේ මෙන්ටෝ (mentor) පන්නයේ පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම