עזרו לנו לשלוח יותר ילדים לאוניברסיטאות בשנת 2017!

רק בעזרתך נוכל להמשיך להביא חינוך איכותי לילדי כפרי סרי לנקה, ולהציע להם את האפשרות לבחור את עתידם.

לִתְרוֹם